Bilag

 

Kontonr. Kontotekst Finanslov 1980 Tillægsbevillingslov 1980


kr. kr.
69.02. Pensionsbidrag m.v. 215.000 9.460.000
70.01. Administrationsbyggeri 5.600.000 3.717.000
83.01. Statens bloktilskud 392.800.000 8.900.000

 

Tekstanmærkning

Hjemmestyret overtager indtil videre forsikringsrisikoen for egentlige bygningsskader på skolebygninger, bortset fra hærværksskader og mod en kommunal selvrisiko pr. skadestilfælde på normalt 50.000 kr.