Den 18. november 1983

nr. 8

Bilag

 

Bilag til § 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om forbud mod indførsel af visse sælungeskind m.v.

 

Nr.

 

Position i den fælles toldtarif Varebetegnelse
1. ex 43.01 Rå pelsskind og pelsex 43.02 A skind, garvede eller beredte (herunder pelsskind eller dele af pelsskind, sammensyede til plader, kort o. lign.):
- af grønlandssælunger ("whitecoats"),
- af klapmydsunger ("blue-backs")

 

2. ex 43.03 Varer af pelsskind omhandlet i nr. 1