Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 21. oktober 1983 om ændring af hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. november 1982 om rejefiskeri i området mellem 68°00'N og 69°15'N, øst for 56°00'W.

I henhold til landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt §§ 5 og 6 fastsættes:

 

§ 1.

I hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30 november 1982 om rejefiskeri i området omllem 68°00'N og 69°15'N, øst for 56°00'W foretages følgende ændring:

I § 2, stk. l ændres "3.000" til "4.500".

§ 2.

Denne bekendtgørelse træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. oktober 1983
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen