Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 30. november 1983 om boligsikring.

I henhold til § 5, stk. 3, i landstingsforordning nr. 1 af 17. oktober 1983 om boligsikring fastsættes følgende:

 

§ 1. I den regulerede nettoindkomst indgår følgende skattefrie offentlige ydelser beregnet til forsørgelse:
1) Takstmæssig hjælp under arbejdsløshed, under sygdom eller ved graviditet og barsel ydet i henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 1. november 1982 om takstmæssig hjælp fra det offentlige, som ændret ved Landstingsforordning nr. 2 af 20. oktober 1983.
2) Trangsvurderet hjælp og udvidet behovsvurderet hjælp ydet i henhold til Landstingsforordning nr. 10 af 1. november 1982 om hjælp fra det offentlige.
3) Erhvervsudygtighedsrente, herunder grundbeløb, børnetillæg og personligt tillæg, ydet i henhold til Landstingsforordning nr. 8 af 28. oktober 1982 om erhvervsudygtighedsrente.
4) Aldersrente, herunder grundbeløb, børnetillæg og personligt tillæg, ydet i henhold til Landstingsforordning nr. 7 af 28. oktober 1982 om aldersrente og ældreinstitutioner.
5) Uddannelsestilskud ydet i henhold til Landstingsforordning nr. 5 af 28. oktober 1982 om tilskud til elever, der er optaget i folkeskolens ældste klasser.
6) Børnetilskud ydet i henhold til Landsrådsvedtægten af 6. januar 1975 om børnetilskud i Grønland.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 1984.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. november 1983
Moses Olsen

/

Fl. Bolø