Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 29. november 1983 om fordeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, jvf. landstingslov nr. 5 af 20. oktober 1983, finanslovens konto 66.11.

 

§ 1. Der ydes til nedennævnte kommuner i 1984 følgende tilskud:

Nanortalik 2.689.000
Kangatsiaq 1.659.000
Qasigiannguit 2.400.000
Qeqertarsuaq 696.000
Upernavik 1.726.000
Avanersuaq 927.000
Tasiilaq 1.674.000
Illoqqortoormiut 949.000

Stk. 2. Tilskuddene udbetales af landskassen med 1/12 i hver af årets måneder som tillæg til de respektive måneders bloktilskud fra hjemmestyret.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. november 1983
Moses Olsen

/

Fl. Bolø