Kontonr. Kontotekst Finanslov 1983 Tillægsbevillingslov 1983


Kr.

Kr.

10.01 Folkevalgte

6.778.000

1 .350.000

11 .01 Sekretariatet

19.373.000

150.000

11 .04 Kultur- og Undervis-
ningsdirektoratet

23.700.000

550.000

28. Stipendier

45.085.000

930.000

51.02 Ilisamatusarfik

1 .830.000

- 250.000

56.03 Bygningsfredning

0

535.000

58. KNR

23.729.000

1 .500.000

59.01 Grl. Landsmuseum

2.900.000

180.000

66.01 Skolevæsen, bloktilskud

209.802.000

126.000

69.09 Driftsreserve

43.200.000

3.489.000

72. Energibesp., fagskoler Nuuk

0

1 .236.000

75.30 HF-skole, Aasiaat

0

5.100.000

79. Anlægsreserve

15.500.000

686.000

80.02 Særlig Landsskat

- 33.300.000

- 14.550.000

82.01 Indførselsafgifter

- 194.085.000

- 9.715.000

84.03 Erhvervsudviklingsfond

- 11.300.000

2.300.000

Tekstanmærkning.

Personfradrag, jvf. landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979, § 32, stk. 1, fastsættes for 1984 til 20.000 kr.

Standardfradrag, jvf. samme lovs § 16, stk. 2, fastsættes for 1984 til 4.000 kr.

Skattefrit beløb for B-indkomst, jvf. samme lovs § 15, stk. 2, fastsættes for 1984 til 4.000 kr.

Fast fradrag for begrænset skattepligtige lønmodtagere, jvf. samme lovs § 2, stk. 2, fastsættes for 1984 til 1.000 kr.