Landstingslov nr. 3 af 17. oktober 1983 om ændring af landstingslov om indførelsesafgifter m.v.

 

§ 1

I landstingslov nr. 7 af 23. oktober 1979 on indførelsesafgifter m.v., som ændret ved landstingslov nr. 2 af 2. april 1980, landstingslov nr. 8 af 23. oktober 1980, landstingslov nr. 7 af 26. oktober 1981 og landstingslov nr. 3 af 31. marts 1982 foretages følgende ændring:

 

§ 1 affattes således:
"§ 1. Ved indførsel til afgiftsområdet, jfr. § 3, af nedennævnte varer, svares følgende afgifter, der tilfalder Grønlands Landskasse, jfr. dog § 2:
Nr. 1. Sukker af enhver art, herunder sirup og glykose pr. kg. 1 kr. 31 øre

Nr. 2 Chokolade og chokoladevarer af enhver art (ikke cacao), lakrids og lakridsvarer af enhver art, marcipan og marcipanvarer af enhver art, karameller, bonbons, bolsjer o. lign. såvel sukkerholdig som sukkerfrit. pr. kg. 20 kr. 00 øre

Nr. 3 Øl
a) der indeholder 1 vægtprocent alkohol og derunder pr.enhed a 35 cl. 0 kr. 29 øre
b) der indeholder over 1 og højst 1 3/4 vægtprocent alkohol pr. enhed a 35 cl. 0 kr. 58 øre
c) der indeholder over 1 3/4 vægtprocent alkohol og under 4 vægtprocent alkohol pr.enhed a 35 cl. 1 kr. 87 øre
d) der indeholder 4 vægtprocent alkohol og derover pr.enhed â 35 cl. 2 kr. 60 øre

Nr. 4 Spirituosa og sprit undtagen fuldstændig denatureret sprit og sprit, der indføres til brug for sundhedsvæsenet i Grønland:
a) med et alkoholindhold af ikke over 60 rumprocent pr.liter 139 kr. 45 øre
b) andet pr.liter 215 kr. 65 øre

Nr. 5 Alkoholholdig vin, herunder såvel druevin som rosinvin, cider og anden frugtvin samt mjød:
a) med et alkoholindhold af ikke over 14 rumprocent pr.liter 7 kr. 93 øre
b) andet pr.liter 28 kr. 75 øre

Nr. 6 Cigarer, cerutter og cigarillos:
a) 3 gr. pr. stk. og derunder pr.stk. 0 kr. 53,1 øre
b) over 3 gr. pr. stk. pr. stk. 0 kr. 63,5 øre

Nr. 7 Cigaretter pr. stk. 0 kr. 70,7 øre

Nr. 8 Røgtobak:
a) pladetobak, såkaldt cut plug, granuleret og lignende tobak samt anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1,5 mm. pr. kg. 110 kr. 40 øre
b) andet pr. kg. 138 kr. 00 øre

Nr. 9 Cigaretpapir, incl. hylstre pr.stk. 0 kr. 10 øre

Nr. 10 Kaffe, pulverkaffe og kaffekonæntrater pr. kg. 3 kr. 86 øre

Nr. 11 The, pulverte og tekoncentrater pr. kg. 4 kr. 60 øre

Nr. 12 Mineralvand, sodavand, limonader, også kulsyreholdige og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer undtagen drikkevarer fremstillet på basis af mælk og cacao samt frugt og grøntsagssafter uden tilsætning af kulsyre pr. liter 2 kr. 00 øre

Nr. 13 Knallerter, bortset fra invalideknallerter rekvireret gennem socialvæsenet i Grønland pr.stk. 2.300 kr. 00 øre"

 

§ 2

Loven træder i kraft den 7. november 1983.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. oktober 1983
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen