Landstingslov nr. 4 af 20. oktober 1983 om ændring af landstingslov nr. 5 af 21. oktober 1980 om fredning af jordfaste fortidsminder og bygninger.

 

§1.

I landstingslov nr. 5 af 21. oktober 1980 om jordfaste fortidsminder og bygninger indsættes følgende bestemmelse:

1. Ny § 17 a: Bestemmelserne om fredning af bygninger registreres på begæring af landsstyremedlemmet for kultur og undervisning. Landsdommeren skal give Kultur- og undervisningsdirektoratet meddelelse om ejerskifte.

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. oktober 1983
Jonathan Motzfeldt

/

Stephen Heilmann