Landstingslov nr. 5 af 20. oktober 1983 om Landstingsfinanslov for 1984 m.v.

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 1984 fastsættes i bilag 1.

§ 2. For 1984 normeres under Grønlands Hjemmestyre de tjenestemandsstillinger, der er angivet i bilag 2
Grønlands Hjemmestyre, den 20. oktober 1983
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen


Bilag 1 - 2 (findes ikke elektronisk)