Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 16. marts 1987 om ændring af bekendtgørelse nr. 13 af 2. april 1985 om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger.

 

§ 1.

I bekendtgørelse nr. 13 af 2. april 1985 om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger foretages følgende ændring:

§ 8 affattes således:

"§ 8. Fiskeri med bundtrawl er forbudt i et område ud for Grønlands østkyst, der afgrænses af breddegraden 67º00'N og linier mellem følgende punkter:
- 67º00'N, 32º00'W
- 65º40'N, 32º00'W
- 65º30'N, 33º10'W
- 65º10'N, 34º00'W
- 65º10'N, 35º00'W
- 64º20'N, 36º20'W
- 63º55'N, 36º45'W
- 63º31'N, 38º45'W
- 63º27'N, 39º30'W
- 63º45'N, 39º30'W
- et punkt på Grønlands østkyst ved 63º45'N.
Stk. 2. Fartøjer, der ved Vestgrønland har adgang til at fiske rødfisk, men ikke torsk, må efter den 1. januar 1988 ikke fange rødfisk inden for et område, der afgrænses af breddegraden 64030'N og linier mellem følgende punkter:
- 64°30'N, 55°00'W
- 61º30'N, 50º30'W
- et punkt på Grønlands vestkyst ved 61º30'N."

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft straks.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 9. maj 1986 om ændring af bekendtgørelse nr. 13 af 2. april 1985 om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. marts 1987
Moses Olsen

/

Einar Lemche