Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 17. marts 1987 om fordeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, jvf. landstingslov nr. 12 af 13. november 1986, finanslovens konto 66.11.

 

§1. Der ydes til nedennævnte kommuner i 1987 følgende tilskud:

Nanortalik 1.311.000
Pamiut 1.308.000
Kangaatsiaq 916.000
Aasiaat 1.509.000
Qasigiannguit 1.062.000
Tasiilaq 1.322.000
Ittoqqortoormiut 724.000

Stk. 2. Tilskuddene udbetales af landskassen med 1/12 i hver af årets måneder som tillæg til de respektive måneders bloktilskud fra hjemmestyret.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. marts 1987

 

Hans-Pavia Rosing

/

Frands Nielsen