Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 21. maj 1987 om ændring af bekendtgørelse nr. 5 af 20. januar 1987 om kvoter for fiskeri i 1987.

I henhold til landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri, §§ 7, 9 og 14, fastsættes:

 

§ 1.

I bekendtgørelse nr. 5 af 20. januar 1987 om kvoter for fiskeri i 1987 foretages følgende ændring:

Bilaget til bekendtgørelsen erstattes af bilaget til denne bekendtgørelse.

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. maj 1987
Moses Olsen

/

Einar Lemche


Bilag