Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 15. oktober 1987 om fiskeri i "rejekassen" i 1987.

I henhold til landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri, § 12, fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder rejefiskeri i området mellem 68º00'N og 70°45'N, øst for 56°00'V ("rejekassen").

§ 2. Fiskeri efter rejer i "rejekassen" må kun finde sted med fartøjer, der er mindre end 250 BRT/BT 250 (efter fartøjets målebrev).

§ 3. Overtrædelse af bestemmelsen i § 2 kan medføre bøde eller fratagelse af licens. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. oktober 1987 og gælder til og med den 31. december 1987. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 29. august 1986 om fiskeri i "rejekassen".
Grønlands Hjemmestyre, den 15. oktober 1987
Moses Olsen

/

Einar Lemche