BILAG

 

1988

Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6
TAC

(tons )

Grønland
kvote
( tons )
Færøerne
kvote
( tons )
EF-kvote
til EF
( tons )
EF-kvote
til Norge
(tons)
Andre
kvote
(tons)
Vestgrønland

Torsk 40.000 36.000 0 4.000 0 0
Rejer (udenfor
basislinierne)

Vest
1)2)
34.000
1)2)6)
32.225
5)6)
475
5)6)
850
5)6)
450
0
Rejer (udenfor
basislinierne)

Nordvest
1)7)
11.500
1)6)7)
11.500
0 0 0 0
Rødfisk 19.200 11.200 0 8.000 0 0
Hellefisk 20.000 18.000 150 1.650 200 0
Helleflynder 1.200 1.000 0 0 200 0
Havkat 6.000 4.000 0 2.000 0 0
Skolæst 6.400 6.400 0 0 0 0
Tobis 0 0 0 0 0 0
Lodde ( udenfor
3-sømilegrænsen)
0 0 0 0 0 0
Østgrønland

Torsk 3) 2.250 0 11.500 0 0
Rejer (udenfor
basislinierne)
1)
7.725
1)4)6)
4.000
6)
675
6)
1.000
6)
2.050
0
Rødfisk 77.200 18.880 500 57.820 0 0
Hellefisk 8.400 4.500 150 3.550 200 0
Helleflynder 200 200 0 0 0 0
Tobis 0 0 0 0 0 0
Lodde 3) 3) 10.000 20.000 0 0
Blåhvilling 40.000 10.000 0 30.000 0 0

1) Midlertidigt fastsat. Kan ændres i lyset af den biologiske rådgivning, som fremkommer senere.
2) Gælder kun i området mellem 60°45'N og 71°00'N.
3) Der fastsættes for tiden ingen TAC.
4) Gælder kun i området syd for 66°30'N.
5) Fiskeri efter rejer er ikke tilladt nord for 68°00'N.
6) Rejer på 2 gram og derover må ikke udkastes.
7) Gælder området mellem 71°00'N og 72°52'N