Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 33 af 14. december 1987 om kommunernes bidrag til en fælles investeringsfond for elforsyningsanlæg i bygder i 1988.

I henhold til §§ 10 og 11 i landstingslov nr. 10 af 28. oktober 1985 om elforsyning i bygder fastsættes:

 

§ 1. Til udligning af byrderne vedrørende investering i elforsyningsanlæg i bygder yder nedennævnte kommuner i 1988 følgende bidrag:

Til fælleskommunal investeringsfond

 

Nanortalik 474.100
Qaqortoq 529.100
Narsaq 324.600
Ivittuut 4.200
Paamiut 405.000
Nuuk 1.725.600
Maniitsoq 648.000
Sisimiut 736.700
Kangaatsiaq 240.800
Aasiaat 576.600
Qasigiannguit 266.500
Ilulissat 686.000
Qeqertarsuaq 162.100
Uummannaq 458.000
Upernavik 419.400
Avanersuaq 139.200
Tasiilaq 508.500
Illoqqortoormiut 85.600

Stk. 2. Bidragene indbetales til Grønlandsbanken reg. nr. 6471 konto nr. 180809-2 med 1/12 i hver af årets måneder ved reduktion i de respektive måneders bloktilskud.
Stk. 3. Overstiger et bidrag efter stk. 2 en måneds bloktilskud, skal det beløb, hvormed bidraget overstiger månedens bloktilskud, indbetales til den i stk. 2 nævnte konto senest den 2. bankdag i den pågældende måned.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. december 1987
Kaj Egede

/

Margrethe Sørensen