Landstingsforordning nr. 2 af 15. december 1987 om ændring af landstingsforordning nr. 10 af 22. december 1986 om støtte til boligbyggeri i Grønland.

I henhold til Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger ra.v. fastsættes følgende:

 

§ 1.

I bekendtgørelse nr. 53 af 28. februar 1959 om støtte til boligbyggeri i Grønland som senest ændret ved landstingsforordning nr. 10 af 22. december 1986 affattets §32, stk. l således:

§ 32, stk. 1. Selvbyggerlånet ydes som et rente- og af dragsfrit lån med indtil 95% af dokumenterede udgifter til materialer, der skal bruges til selvbyggerlånet, betinget af at selvbyggeren tilvejebringer 5%.

 

§ 2.

Forordningen træder i kraft den 1. januar 1988.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. december 1987
Jonathan Motzfeldt

/

Aqqaluk Lynge


Bemærkninger til forslaget