Landstingslov nr. 4 af 18. juni 1987 om landstingstillægsbevillingslov I, 1987.

 

§ 1. Ændringen af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægsbevillinger for 1987 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringen af normeringen af tjenestemænd under Grønlands Hjemmestyre for 1987 fastsættes i bilag 2.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. juni 1987
Jonathan Motzfeldt

/

Hans Pavia Rosing


Bilag 1 (findes ikke elektronisk)

Bilag 2