Landstingslov nr. 5 af 22. oktober 1987 om tidsfrist for fastsættelse af udskrivningsprocenter for 1988.

 

§ 1. For kalenderåret 1988 ændres fristen for fastsættelse af udskrivningsprocenterne i henhold til § 27, stk. 2, § 28, stk. 2, § 29, stk. 2 og § 30, stk. 2 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som senest ændret ved landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986, fra 1. november til 20. november.

§ 2. For kalenderåret 1988 ændres fristen for fastsættelse af udskrivningsprocenten i henhold til § 5, stk. 3 i landstingslov nr. 3 af 7. juni 1985 om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteaktiviteter i Grønland fra 1. november til 20. november.

§ 3. Landstingsloven træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. oktober 1987
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen