Landstingslov nr. 6 af 30. oktober 1987 om ændring af landstingslov om indførsel af varer og om indførselsafgifter.

 

§ 1.

I landstingslov om indførsel af varer og om ind førselsafgifter, jfr. landstingslov nr. 15 af 29. oktober 1985, som ændret ved landstingslov nr. 7 af 31. oktober 1986, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 nr. 1 ændres "pr. kg. 1 kr. 31 øre" til "pr. kg. 5 kr. 31 øre".

2. I § 2 nr. 2 ændres "pr. kg. 20 kr. 00 øre" til "pr. kg. 22 kr. 50 øre".

3. I § 2 nr. 3 c ændres "pr. enhed á 33/35 cl. 2 kr. 62 øre" til "pr. enhed å 33/35 cl. 4 kr. 62 øre".

4. I § 2 nr. 3 d ændres "pr. enhed á 33/35 cl. 3 kr. 35 øre" til "pr. enhed å 33/35 cl. 5 kr. 35 øre".

5. I § 2 nr. 4 a ændres "pr. liter 139 kr. 45 øre" til "pr. liter 149 kr. 45 øre".

6. I § 2 nr. 5 a ændres "pr. liter 11 kr. 10 øre" til "pr. liter 16 kr. 10 øre".

7. I § 2 nr. 6 a ændres "pr. stk. 0 kr. 53,1 øre" til "pr. stk. 0 kr. 56,3 øre".

8. I § 2 nr. 6 b ændres "pr. stk. 0 kr. 63,5 øre" til "pr. stk. 0 kr. 67,3 øre".

9. I § 2 nr. 7 ændres "pr. stk. 0 kr. 85,7 øre" til "pr. stk. 0 kr. 90,7 øre".

10. I § 2 nr. 8 a ændres "pr. kg. 110 kr. 40 øre" til "pr. kg. 176, 64 øre".

11. I § 2 nr. 8 b ændres "pr. kg. 138 kr. 00 øre" til "pr. kg. 276 kr. 00 øre".

12. I § 2 nr. 9 ændres "pr. stk. 0 kr. 10 øre" til "pr. stk. 0 kr. 12 øre".

13. I § 2 nr. 10 ændres "pr. kg. 3 kr. 86 øre" til "pr. kg. 6 kr. 00 øre".

14. I § 2 nr. 11 ændres "pr. kg. 4 kr. 60 øre" til "pr. kg. 6 kr. 60 øre".

15. § 2 nr. 12 affattes således:
"Mineralvand, sodavand, limonader og andre kulsyreholdige, ikke alkoholdige læskedrikke ..........pr. liter 2 kr. 25 øre"
Med virkning fra 4. juli 1988 ændres "pr. liter 2 kr. 25 øre" til "pr. liter 4 kr. 00 øre".

16. Med virkning fra 4. juli 1988 indsættes i § 2 som nr. 12 a:
"Nr. 12 a. Al emballage til drikkevarer undtagen emballage til drikkevarer fremstillet på basis af mælk samt emballage, der kan genanvendes i en grønlandsk returflaskeordning ................................pr. enhed 1 kr. 00 øre"

17. I § 2 nr. 13 ændres "pr. stk. 2300 kr. 00 øre" til "pr. stk. 2530 kr. 00 øre".

18. I § 2 nr. 14 ændres "af faktura værdi 25%" til "af faktura værdi 38%".

19. I § 2 nr. 16 ændres "pr. kg. 20 kr. 00 øre" til "pr. kg. 25 kr. 00 øre".

20. I § 2 nr. 17 a ændres "pr. kg. 13 kr. 00 øre" til "pr. kg. 10 kr. 00 øre".

21. I § 2 nr. 17 b ændres "pr. kg. 7 kr. 00 øre" til "pr. kg. 6 kr. 75 øre".

22. I § 2 nr. 18 a ændres "pr. kg. 1 kr. 30 øre" til "pr. kg. 2 kr. 25 øre".

23. I § 2 nr. 18 b ændres "pr. kg. 2 kr. 00 øre" til "pr. kg. 3 kr. 25 øre".

24. I § 2 nr. 19 ændres "pr. kg. 1 kr. 00 øre" til "pr. kg. 3 kr. 50 øre".

25. I § 2 nr. 20 a ændres "pr. kg. 20 kr. 00 øre" til "pr. kg. 25 kr. 00 øre".

26. I § 2 nr. 20 b ændres "pr. kg. 3 kr. 50 øre" til "pr. kg. 4 kr. 00 øre".

27. I § 2 nr. 20 c ændres "pr. kg. 1 kr. 00 øre" til "pr. kg. 2 kr. 00 øre".

28. I § 2 nr. 20 d ændres "pr. kg. 2 kr. 50 øre" til "pr. kg. 3 kr. 00 øre".

29. I § 2 nr. 20 e ændres "pr. kg. 1 kr. 75 øre" til "pr. kg. 2 kr. 50 øre".

30. I § 2 nr. 20 f ændres "pr. kg. 1 kr. 00 øre" til "pr. kg. 3 kr. 50 øre".

31. I § 2 indsættes som nr. 21:
"Nr. 21. Af kombinerede billed- og lydoptagere/billed og lydgengivere til fjernsyn udgør afgiften .......pr. stk. 1875 kr. 00 øre".

32. I § 2 indsættes som nr. 22:
"Nr. 22. Af magnetiske lydbåndoptagere- og lydgengivere af enhver art, herfra dog undtaget diktermaskiner og telefonsvareapparater samt magnetiske lydbåndoptagere- og lydgengivere, der er indbygget i samme kabinet med anden billed- eller lydgengiver, svares en afgift der udgør af fakturaværdi 10%.

33. I § 2 indsættes som nr. 23:
"Nr. 23. "Grammofonplader, uindspillede kassettebånd, cd-plader herfra dog undtaget grammofonplader, kassettebånd og cd-plader til sprogrundervisning og undervisning iøvrigt eller indkøbt af og til anvendelse for Grønlands Radio af fakturaværdi 15%".

34. I § 2 indsættes som nr. 24:
"Nr. 24. Spilleautomater og lignende med møntindkast af de arter, der anvendes i forlystelsesparker, cafeer, pølsevogne m.v. herunder såvel apparater, der giver gevinst efter indkast af en mønt eller en spillejeton, som apparater, der ikke giver gevinster f.eks. elektriske billarder, elektriske målskydningsapparater m.v. af fakturaværdi 50%."

35. I § 2 indsættes som stk. 2:
"Stk. 2. Brugte videoapparater, båndoptagere, grammofonplader, uindspillede kassettebånd og cd-plader, der indføres i ikke erhvervsmæssigt øjemed som flytte- eller rejsegods, og som har været ejet og benyttet af ejeren i mindst 6 måneder på det tidligere opholdssted uden for Grønland, er fritaget for afgift".

36. § 9 ophæves.

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft straks.
Stk. 2. Bestemmelsen i § 1 nr. 36 træder dog først i kraft pr. 1. januar 1988.
Grønlands Hjemmstyre, den 30. oktober 1987
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt