Landstingslov nr. 9 af 20. november 1987 om finanslov for 1988 m.v.

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 1988 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Grønlands Hjemmestyres statusbevillinger for 1988 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Tekstanmærkningerne for 1988 fastsættes i bilag 3.

§ 4. For 1988 normeres under Grønlands Hjemmestyre de tjenestemandsstillinger, der er angivet i bilag 4.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. november 1987
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen


Bilag 1, 2 og 4 (findes ikke elektronisk)

Bilag 3