Landstingslov nr. 10 af 20. november 1987 om 2. landstingstillægsbevillingslov 1987.

 

§ 1. Ændringen af Grønlands Hjemmestyres udgiftsog indtægtsbevillinger for 1987 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringen af normeringen af tjenestemænd under Grønlands Hjemmestyre for 1987 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Tilføjelse til tekstanmærkningerne for 1987 fastsættes i bilag 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. november 1987
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen


Bilag  1

Bilag 2

Bilag 3