Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 28. april 1988 om fordeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, jvf. landstingslov nr. 9 af 20. november 1987, finanslovens konto 66.11.

 

§ 1. Der ydes til nedennævnte kommuner i 1988 følgende tilskud:

Nanortalik 2.656.000
Paamiut 691.000
Kangaatsiaq 1.711.000
Aasiaat 3.224.000
Qasigiannguit 2.061.000
Ilulissat 1.156.000
Upernavik 572.000
Avanersuaq 207.000
Tasiilaq 2.750.000
Ittoqqortoormiut 1.230.000

Stk. 2. Tilskuddene udbetales af landskassen med 1/12 i hver af årets måneder som tillæg til de respektive måneders bloktilskud fra hjemmestyret.
Stk. 3. Tilskud for perioden 1. januar 1988 til 30 april 1988 forfalder til udbetaling den 15. maj 1988.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft ved offent liggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. april 1988
Emil Abelsen

/

Morten Hansen