Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 11. maj 1988 om afledte timeplaner i årgangsdelte klasser i folkeskolen.

I medfør af § 18, stk. 6 i landstingsforordning nr. 6 af 1979 om folkeskolen med senere ændring, fastsættes hermed nærmere bestemmelser for fravigelse af de minimale ugentlige lektionstal ved årgangsdelte skoler.

 

§ 1. Bestemmelserne omfatter tilfælde, hvor elevtallet på en årgang nødvendiggør, at der dannes klasser med mindre end 18 elever.

§ 2. Når elevtallet i en klasse ved skoleårets begyndelse af denne årsag er over 12 men under 18, kan de minimale ugentlige lektionstal på 1. - 9. klassetrin nedsættes således:

16 - 17 elever:
Klasse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Timenedsættelse:

 

13 - 15 elever:
Klasse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Timenedsættelse: 2

Stk. 2. Der skal ved udfærdigelse af afledte timeplaner anlægges en pædagogisk vurdering, som både omfatter det enkelte fags muligheder og helheden (forholdet mellem timefordeling og læseplaner).
Grønlands Hjemmestyre, den 11. maj 1988
Jens Lyberth

/

Aqigssiaq Møller