Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 19. maj 1988 om fiskeri-, fangst- og jagtbeviser.

I henhold til landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri, § 3, stk. 4, og til landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt, § 3, stk. 3, fastsættes:

 

§ 1.  Hvis gyldighedspenoden for et fiskeribevis eller fangst- og jagtbevis er udløbet i 1986 eller 1987, eller udløber inden den 1. januar 1989, forlænges bevisets gyldighed - i kraft af denne bekendtgørelse til den 1. januar 1989.

§ 2. Fiskeribeviser og fangst- og jagtbeviser, der er udstedt i 1986 eller 1987, eller udstedes inden den 1. januar 1989, har kun gyldighed til den 1. januar 1989.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1988.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelser nr. 20 af 28. september 1987 om fiskeri,- fangst- og jagtbeviser.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. maj 1988
Moses Olsen

/

Einar Lemche