Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. maj 1988 om gebyr for næringsbrev.

I medfør af § 5 stk. 2 i landstingslov nr. 8 af 16. november 1984 om næringsvirksomhed i Grønland fastsættes:

 

§ 1. For udstedelse af næringsbrev og duplikateksemplar heraf betales et gebyr til Landskassen på 1.000 kr.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1988.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 197 af 28. april 1981 om gebyr for næringsbrev i Grønland.
Grønlands Hjemmestyre den 30. maj 1988
Johanne Petrussen

/

Bjørn Brieghel