Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 11. november 1988 om stop for udhandling og servering af stærke drikke i Tasiilap kommunea.

 

§ 1. I medfør af § 23, stk. l i landstingslov nr. 13 af 29. oktober 1985 om salg og servering af stærke drikke fastsættes herved følgende:

§ 2. Al salg, d.v.s. både udhandling og servering, af stærke drikke er forbudt i Tasiilap kommunea indtil videre.

§ 3. For overtrædelser af den i § 2 givne bestemmelse kan der idømmes bøde, jfr. lovens § 24.

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. november 1988
Emil Abelsen

/

Thorsten Højmose