Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 22. november 1988 om kommunernes bidrag til en fælles investeringsfond for elforsyningsanlæg i bygder i 1989.

I henhold til §§ 10 og 11 i landstingslov nr. 10 af 28. oktober 1985 om elforsyning i bygder fastsættes:

 

§ 1. Til udligning af byrderne vedrørende investering i elforsyningsanlæg i bygder yder nedennævnte kommuner i 1989 følgende bidrag:

Til fælleskommunal investeringsfond

Nanortalik 231.300
Qaqortoq 258.200
Narsaq 158.400
Ivittuut 2.000
Paamiut 197.600
Nuuk 842.000
Maniitsoq 316.200
Sisimiut 359.500
Kangaatsiaq 117.500
Aasiaat 281.400
Qasigiannguit 130.000
Ilulissat 334.800
Qeqertarsuaq 79.100
Uummannaq 223.500
Upernavik 204.600
Avanersuaq 68.000
Tasiilaq 248.200
Ittoqqortoormiit 41.700

Stk. 2. Bidragene indbetales til Grønlandsbanken reg. nr. 6471 konto nr. 180809-2 med 1/12 i hver af årets måneder ved reduktion i de respektive måneders bloktilskud.
Stk. 3. 0verstiger et bidrag efter stk. 2 en måneds bloktilskud, skal det beløb, hvormed bidraget overstiger månedens bloktilskud, indbetales til den i stk. 2 nævnte konto senest den 2. bankdag i den pågældende måned.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. november 1988
Kaj Egede

/

Margrethe Sørensen