Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 28. november 1988 om ophævelse af bekendtgørelse nr. 21 af 11. november 1988 om stop for udhandling og servering af stærke drikke i Tasiilaq kommune, samt om fortsat opretholdelse af visse begrænsninger vedr. udhandling af stærke drikke.

 

§ 1. I medfør af § 23, stk. 1 i landstingslov nr. 13 af 29. oktober 1985 om salg og servering af stærke drikke fastsættes herved følgende:

§ 2. Forbudet mod udhandling og servering af stærke drikke i Tasiilaq kommune, jfr. hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 11. november 1988, ophæves hermed, således at udhandling og servering af øl og vin er tilladt.

§ 3. Ved øl forstås i denne forbindelse øl med indtil 4 vægtprocent alkohol (ethanol) og ved vin forstås vin med indtil 14 vægtprocent alkohol (ethanol).

§ 4. Salg og servering af andre stærke drikke, er forbudt i Tasiilaq kommune indtil videre.

§ 5. For overtrædelse af den i § 4 givne bestemmelse kan der idømmes bøde, jfr. lovens § 24.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. november 1988.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. november 1988
Moses Olsen

/

Thorsten Højmose