Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 21. december 1988 om ophævelse af særlige restriktioner for udhandling og servering af stærke drikke i Tasiilaq kommune.

 

§ 1. I medfør af § 23, stk. l i landstingslov nr. 13 af 29. oktober 1985 om salg og servering af stærke drikke fastsættes herved følgende:

§ 2. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 28. november 1988, om ophævelse af stop for udhandling og servering af stærke drikke i Tasiilaq kommune samt om fortsat opretholdelse af visse begrænsninger vedr. udhandling af stærke drikke, annulleres herved.

§ 3. Herefter vil regler om salg og servering af stærke drikke, der gælder for den øvrige Grønland, med undtagelse af Qaanaaq og Illoqqortoormiut, også gælde i Tasiilaq kommune, jfr. lov nr. 13 af 29. oktober 1985 og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 13. november 1985 om salg og servering af stærke drikke.

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft med virkning fra den 22. december 1988.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. december 1988
Moses Olsen

/

Martha Labansen