Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 27. december 1988 om fiskeri-, fangst- og jagtbeviser.

I medfør af landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri, § 3, stk. 4, og til landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt, § 3, stk. 3, fastsættes:

 

§ 1. Hvis gyldighedsperioden for et fiskeribevis eller fangst- og jagtbevis er udløbet i 1986, 1987 eller 1988 eller udløber inden den 1. juli 1991, forlænges bevisets gyldighed - i kraft af denne bekendtgørelse - til den 1. juli 1991.

§ 2. Fiskeribeviser og fangst- og jagtbeviser, der er udstedt i 1986, 1987 eller 1988, eller udstedes inden den 1. juli 1991, har kun gyldighed til den 1. juli 1991.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1989.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelser nr. 13 af 19. maj 1988 om fiskeri,- fangst- og jagtbeviser.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. december 1988
Kaj Egede

/

Jørn Graversen