Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 27. december 1988 om ændring af bekendtgørelse nr. 32 af 10. december 1987 om kontrol med fiskeri.

 

§ 1.

I bekendtgørelse nr. 32. af 10. december 1987 om kontrol med fiskeri foretages følgende ændringer:


1) I § 2, stk. 1, litra a) ændres "BT 80, henholdsvis 80 BRT" til "75 BRT henholdsvis 120 BT".

2) I § 10, stk. 1, litra a) ændres "BT 50, henholdsvis 50 BRT" til "50 BRT henholdsvis 90 BT".

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 1989.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. december 1988
Kaj Egede

/

Jørn Graversen