Landstingsforordning nr. 5 af 28. april 1988 om ændring af landstingsforordning nr. 3 af 20. oktober 1983 om hjælp til personer med vidtgående fysisk og/eller psykisk handicap.

 

§ 1.

I medfør af § 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om arbejds- og socialvæsenet, jfr. bekendtgørelse nr. 417 af 27. september 1979 fastsættes følgende:

I landstingsforordning nr. 3 af 20. oktober 1983 om hjælp til personer med vidtgående fysisk og/eller psykisk handicap foretages følgende ændring:


I § 9 indsættes som stk. 2:
"Stk. 2. Der kan alene ske mellemregning for udgifter i det omfang, der foreligger en bevilling fra Socialdirektoratet."

 

§ 2.

Denne landstingsforordning træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. april 1988
Jonathan Motzfeldt

/

Aqqaluk Lynge