Landstingsforordning nr. 7 af 28. april 1988 om ændring af landstingsforordning nr. 7 af 28. oktober 1982 om aldersrente og ældreinstitutioner.

 

§ l.

I medfør af § 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet, jvf. bekendtgørelse nr. 417 af 27. september 1979 fastsattes følgende:

I landstingsforordning nr. 7 af 28. oktober 1982 om aldersrente og ældreinstitutioner foretages følgende ændring:


a) § 2, stk. 2, 2. punktum udformes således:
"For personer med skattepligtige indkomster mellem kr. 50.000 og kr. 89.999 for indkomståret 1986 og mellem kr. 106.000 og kr. 125.999 for 1987 og efterfølgende år, udbetales 3/4 grundbeløb."

b) § 2, stk. 2, 3 punktum udformes således:
"For personer med skattepligtige indkomster på kr. 90.000 og derover for indkomståret 1986 og kr. 126.000 og derover for 1987 og efterfølgende år, udbetales 1/2 grundbeløb."

 

§ 2.

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. april 1988.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. april 1988
Jonathan Motzfeldt

/

Aqqaluk Lynge