Landstingslov nr. 2 af 23. april 1988 om ændring af landstingslov om indførsel af varer og om indførselsafgifter.

 

§ 1.

I landstingslov om indførsel af varer og om indførselsafgifter, jfr. landstingslov nr. 15 af 29. oktober 1985, som ændret ved landstingslov nr. 7 af 31. oktober 1986 og landstingslov nr. 6 af 30. oktober 1987, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 nr. 3 d ændres "pr. enhed å 33/35 cl. 5 kr. 35 øre" til "pr. enhed á 33/35 cl. 5 kr. 50 øre".

2. I § 2 nr. 4 a ændres "pr. liter 149 kr. 45 øre" til "pr. liter 194 kr. 45 øre".

3. I § 2 nr. 4 b ændres "pr. liter 215 kr. 65 øre" til "pr. liter 260 kr. 65 øre".

4. I § 2 nr. 5 a ændres "pr. liter 16 kr. 10 øre" til "pr. liter 23 kr. 00 øre".

5. I § 2 nr. 5 b ændres "pr. liter 28 kr. 75 øre" til "pr. liter 37 kr. 00 øre".

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 24. april 1988.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. april 1988
Jonathan Motzfeldt

/

Johanne Petrussen