Landstingslov nr. 3 af 28. april 1988 om landstingstillægsbevillingslov I for 1988.

 

§ l. Ændringen af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 1988 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringen i normeringen af tjenestemænd under Grønlands Hjemmestyre for 1988 fastsættes i bilag 2.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. april 1988
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen


Bilag 1

Bilag 2