Landstingslov nr. 6 af 9. juni 1988 om landstingstillægsbevillingslov II 1988.

 

§ 1.  Ændringen af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 1988 fastsættes i bilag 1.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. juni 1988
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen


Bilag 1