Landstingslov nr. 7 af 9. juni 1988 om bemyndigelse til optagelse af lån i udlandet

 

§ l. Landsstyret bemyndiges til at optage lån i udlandet til et samlet beløb svarende til 800 mio. kr.

§ 2. Loven træder i kraft den 10. juni 1988.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. juni 1988
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen