Landstingslov nr.  8 af 6. oktober 1988 om ændring af landstingslov om bemyndigelse til optagelse af lån i udlandet.

 

§ 1.

I landstingslov nr. 7 af 9. juni 1988, § l ændres "800 mio. kr." til "1.400 mio. kr."

 

§ 2.

Loven træder i kraft den 6. oktober 1988.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. oktober 1988
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen