Landstingslov nr. 9 af 17. oktober 1988 om landstingstillægsbevillingslov III for 1988.

 

§ 1. Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 1988 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringer i normeringen af tjenestemænd under Grønlands Hjemmestyre for 1988 fastsattes i bilag 2.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. oktober 1988
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen


Bilag 1 - 2 (findes ikke elektronisk)