Landstingslov nr. 14 af 20. oktober 1988 om finanslov for 1989 m.v.

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 1989 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Grønlands Hjemmestyres statusbevillinger for 1989 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Tekstanmærkningerne for 1989 fastsættes i bilag 3.

§ 4. For 1989 normeres under Grønlands hjemmestyre de tjenestemandsstillinger, der er angivet i bilag 4.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. oktober 1988
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen


Bilag 1,2 og 4 (findes ikke elektronisk)

Bilag 3