Bilag 2

 

TEKSTANMÆRKNINGER

 

Til driftsafsnittet.

Landsstyret bemyndiges til at omrokere lønmidler mellem de enkelte budgetterende enheder, når den nærmere udmøntning af midtvejsforhandlingerne foreligger, samt når der foreligger nærmere overblik over besparelser som følge af HK-konflikten og stillingsvakancer.


Til hovedafsnit 23.

PROEKS bemyndiges til at yde driftskreditter til salgssamarbejdspartnere, mod sikkerhed, såfremt sådan finansiering kan begrundes forretningsmæssigt, og at beløbene kan holdes inden for PROEKS's normale driftsfinansiering. Økonomidirektoratet og Erhvervsdirektoratet orienteres efterfølgende om sådanne transaktioner.