bilag 3

Normeringsændring
tjenestemandsstillinger,
jvf. § 3

 

11.04 Kultur-og Undervisningsdirektoratet
Kontorfuldmægtig

 

+ 1
11.05 Direktoratet for Erhvervsuddannelsen
Afdelingsleder elevservice (uklass.)

 

+ 1
11.08 Boligdirektoratet
Kontorchef (uklass.)

 

+ 1
11.19 Danmarkskontoret
Betjentformand (uklass.) + 1
Betjent (12)

 

- 1
24.40 KNI - Grønlands Postvæsen
Undervisningsassistent (uklass. ) + 1
Postassistent (9)

 

- 1
33.01 Q-DATA EDB-virksomheden
Systemkonsulent (ukla.ss.)

 

+ 1
33.02 Statistikafdelingen
EDB-konsulent (uklass.) + 1
EDB-medarbejder (17) - 1

 

58.01 Kalaallit Nunaata Radioa
Driftsteknikerchef (uklass.) + 1
Driftsteknikerchef (31) - 1
Ledende driftstekniker (uklass.) + 2