Landstingslov nr. 21 af 25. oktober 1990 om finanslov for 1991 m.v.

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 1991 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Grønlands Hjemmestyres statusbevillinger for 1991 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Tekstanmærkningerne for 1991 fastsættes i bilag 3.

§ 4. For 1991 normeres under Grønlands Hjemmestyre de tjenestemandsstillinger, der er angivet i bilag 4.
Grønlands Hjemmestyre, den 25. oktober 1990
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen


Bilag 1,2 og 4 (findes ikke elektronisk)

Bilag 3