Landstingslov nr. 6 af 17. maj 1990 om optagelse af lån i udlandet.

 

§ 1. Landsstyret bemyndiges til at optage lån i udlandet til et samlet beløb svarende til 2.000 mio.
kr.

§ 2. Loven træder i kraft den 17. maj 1990.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingslov nr. 7 af 9. juni 1988 om bemyndigelse til optagelse af lån i udlandet med senere ændringer.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. maj 1990
Moses Olsen

/

Emil Abelsen