Landstingslov nr. 8 af 17. maj 1990 om ændring af Landstingslov om udhandling og servering af stærke drikke.

 

§ l

I Landstingslov nr. 13 af 26. oktober 1989 om udhandling og servering af stærke drikke foretages følgende ændringer:

 

1. § 18, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Udhandling og servering af stærke drikke gennem automat er forbudt."

2. Efter § 27 indsættes:
"§ 27a. Landstingslovens § 18, stk. 5 og § 20, stk. 2 gælder ikke for skibe, når Søfartsstyrelsen godkender et passagerantal, hvori siddepladserne i skibets restauration indgår."

 

§ 2

Denne landstingslov træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. maj 1990
Moses Olsen

/

Jens Lyberth