Landstingslov nr. 9 af 18. maj 1990 om landstingstillægsbevillingslov I for 1990.

 

§ 1. Ændringen af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 1990 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringen i tekstanmærkninger for 1990 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Ændringen i normeringen af tjenestemænd under Grønlands Hjemmestyre for 1990 fastsættes i bilag 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. maj 1990
Jens Lyberth

/

Emil Abelsen


Bilag 1 (findes ikke elektronisk)

Bilag 2

Bilag 3 (pdf-format