Landstingslov nr. 10 af 18. maj 1990 om arkivvæsen.

§ 1. Regler om arkivvæsen findes i landstingsforordning om museums- og arkivvæsenet.

§ 2. Denne landstingslov træder i kraft den 1. januar 1991.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingslov nr. 14 af 1. november 1982 om Kalaallit Nunaata Toqqorsivia (Grønlands Arkiv) og om offentlige institutioners arkivforhold.
Stk. 3. Regler, der er fastsat med hjemmel i den landstingslov, der er nævnt i stk. 2, forbliver i kraft, indtil de ændres eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i den landstingsforordning, der er nævnt i § l, eller andre landstingsforordninger.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. maj 1990
Jens Lyberth

/

Emil Abelsen