Landstingslov nr. 13 af 12. oktober 1990 om ændring af landstingslov om indførsel af varer og om indførselsafgifter.

 

§ l

I landstingslov nr. l af 6. maj 1989 om indførsel af varer og om indførselsafgifter, som ændret ved landstingslov nr. 7 af 20. oktober 1989, foretages følgende ændringer:

 

1. I § 2, nr. 9 a) ændres "0 kr. 56,3 øre" til: "0 kr. 74 øre"

2. I § 2, nr. 9 b) ændres "0 kr. 67,3 øre" til: "0 kr. 89 øre"

3. I § 2, nr. 10 ændres "0 kr. 90,7 øre" til: "l kr. 20 øre"

4. I § 2, nr. 11 a) ændres "176 kr. 64 øre" til: "280 kr. 01 øre"

5. I § 2, nr. 11 b) ændres "276 kr. 00 øre" til: "662 kr. 31 øre"

6. I § 2, nr. 12 ændres "0 kr. 12 øre" til: "0 kr. 28 øre"

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. oktober 1990
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen