Landstingslov nr. 14 af 18. oktober 1990 om landstingstillægsbevillingslov II for 1990.

 

§ 1. Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 1990 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringer i tekstanmærkninger for 1990 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Ændringer i normeringen af tjenestemandsstillinger under Grønlands Hjemmestyre for 1990 fastsættes i bilag 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. oktober 1990
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen


Bilag 1 (findes ikke elektronisk)

Bilag 2

Bilag 3