Landstingslov nr. 19 af 23 oktober 1990 om ændring af landstingsloven om kommunalbestyrelser og bygderåd m. v.

 

§ l

I landstingslov nr. 19 af 28. november 1985 om kommunalbestyrelser og bygderåd m. v. foretages følgende ændring:

 

I § 57 indsættes som nyt stk. 3:
"Stk. 3. Tilsynsrådet kan, som led i tidsbegrænsede forsøgsordninger, efter anmodning fra kommunalbestyrelsen, fravige reglerne om vederlæggelse af folkevalgte i § 16 og om kommunens administration i § 19, stk. 2 og 3.

 

§ 2.

Denne landstingslov træder i kraft 1. januar 1991.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. oktober 1990
Jonathan Motzfeldt

/

Aqigssiaq Møller